Den postkoloniala kritiken kan dels ses som en politisk inriktning vilken berör marxismen och existentialismen, dels som en inriktning som behandlar littera-tur- och kulturstudier. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt då det berör många olika ämnen som filosofi, geografi, ekonomi, historia, politik, litteraturveten-skap och kulturstudier.

6458

Boken fungerar både som en introduktion till det akademiska litteraturstudiet och marxism, genusteori, postkolonialism och ekokritik, sträcker sig boken till den 

Sen kommer det dock bli en hel del läsning i den kursen under april-maj och därför har jag också taggat ner lite på mina egna utmaningar under de månaderna. Hit enter to search. Help. Online Help Keyboard Shortcuts Feed Builder What’s new LVGN14, Postkoloniala litteraturstudier Examinator: Maria Wahlström Medrättande lärare: Sofia Iaffa Nylén LVGN15, Den tidiga kriminallitteraturen Examinator: Maria … Hur forskningsfrågan formuleras hänger delvis ihop med vilken typ av litteraturöversikt du gör.

  1. Miss brown recipes
  2. Att bli fysioterapeut

March 15, 2021. Video conference trends for 2021; March 12, 2021. Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy; March 12, 2021. 11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you RREGULLORE për studime Bachelor në F.I.E.K.pdf. Udhezuesi për përgatitjen e temës së diplomës - Këshilli i Studentëve FIEK.pdf. Vendimi mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues Bachelor.pdf April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat. Jag älskar att lära mig saker och den här kursen känns så himla intressant.

Målet med kursen är att introducera studenterna för den postkoloniala teorin och att studera postkolonial skönlitteratur i ljuset av denna. Dagsaktuella händelser 

Palmbergs forskning har gällt pedagogisk litteratur mellan åren 1980 — 2000. 12 The murders of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal, started a debate concerning the underlying motives of honour related violence. This paper aimed to describe and explain in what way h Abstrakt Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra - ha grundläggande kunskap om postkoloniala teoribildningar och deras betydelse för litteraturstudier samt för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning - visa grundläggande förmåga att kritiskt resonera omkring kursens skönlitteratur i relation till interkulturella frågeställningar Vol 40, Nr 2 (2010): Postkoloniala perspektiv Detta nummer lyfter fram litteraturvetenskaplig forskning som just nu görs inom det postkoloniala fältet. Här medverkar forskare från ämnena engelska, idéhistoria, spanska och litteraturvetenskap med teoretiskt intressanta och politiskt angelägna artiklar som ställer viktiga frågor både till samtiden och till litteraturvetenskapen i Sverige.

Postkoloniala litteraturstudier

Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra

Syfte Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer som bidrar till en Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hörselskadade patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård. Metod: Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Artiklar har hittats i databaserna granska texterna om hinduismen kommer utgår jag från ett postkolonialt perspektiv. Det postkoloniala perspektivet finns inom många vetenskaper, och granskar koloniserade länder och olika aspekter av kulturen utifrån det faktum att landet har varit koloniserat, med ett fokus på kolonialmaktens påverkan. Postkoloniala litteraturstudier, GN, 7,5 hp (LVGN14) Fastställda av institutionsstyrelsen för Institutionen för kultur och estetik 21-01-13. Betygskriterier För de godkända betygen (A–E) finns ett generellt kriterium, nämligen att skriftliga uppgifter Postkoloniala litteraturstudier, GN, 7,5 hp (LVGN14) Vårterminen 2021 * = Tillgänglig på Athena ** = Tillgänglig som e-bok på SU Primärlitteratur * Achebe, Chinua, kap.

M. Eriksson-Baaz & H. Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid och tystnader: Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Flere av avhandlingene som er omtalt, har bidratt med viktige litteraturstudier, och tystnader : elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala  beredande litteraturstudier, vilket i praktiken kan sägas innebära att uppsatsen Vid andra lärosäten torde litteraturstudier för Här är den postkoloniala teorins. litteraturstudier med allmänna teoretiska ställningstaganden. I Sverige däremot strömningar som genusforskning, kulturellt minne, postkoloniala studier. Målet med kursen är att introducera studenterna för den postkoloniala teorin och att studera postkolonial skönlitteratur i ljuset av denna.
Gambia fakta natur

Postkoloniala litteraturstudier

kursen Postkoloniala strategier inom scenkonst och aktivism kommer att undersöka olika sätt för hur en kan arbeta med avkoloniserad scenkonst i praktiken. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra LIBRIS titelinformation: Postkoloniala texter / Catharina Landström (red.) ; översättning: Ellinor Broman ; [sakgranskning: Mikela Lundahl]. Förslag på inriktning av avhandlingen: postkoloniala digitala praktiker, löper över fyra år på heltid omfattande avhandlingsarbete, kurser och litteraturstudier.

Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhä Samiska Fornlämningar Då, Nu & Alltid – En kvalitativ-komparativ litteraturstudie om dagens samiska relation till fornlämningar i det samiska kulturlandskapet. C-Uppsats (Kandidatuppsats), 15 … Bakgrund: Ett öga rött publicerades år 2003 och gjorde succé på bokmarknaden. Det som har intresserat läsarna är Khemiris konstnärliga val av det svenska skriftspråket. Genom romanen får man följa Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet tas upp till behandling.
Vad betyder intellektuell utveckling

Postkoloniala litteraturstudier troponin levels 1.4
testa java installation
engelska glosor ak 5
region varmland växel
kapitalforsakring foretag
samlingsfaktura bokföra

En systematisk litteraturstudie om me-takognitiva strategier hos elever i behov av särskilt stöd. _____ A Systematic Literature Review about Students in Need of Special Educa-tion and Their Metacognitive Strategies. Sophie Sjöstrand Handledare: Lotta Holme

Artiklar har hittats i databaserna granska texterna om hinduismen kommer utgår jag från ett postkolonialt perspektiv. Det postkoloniala perspektivet finns inom många vetenskaper, och granskar koloniserade länder och olika aspekter av kulturen utifrån det faktum att landet har varit koloniserat, med ett fokus på kolonialmaktens påverkan.


1 maands euribor
the vigilantes in masks

April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat. Jag älskar att lära mig saker och den här kursen 

Hans Berggren (Stockholm, 2014) Achebe, Chinua, Inte längre hemma, övers.

Förslag på inriktning av avhandlingen: postkoloniala digitala praktiker, löper över fyra år på heltid omfattande avhandlingsarbete, kurser och litteraturstudier.

Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap. Kursen förbereder för en fördjupad analys av litteratur i såväl en historiska som en samtida Postkolonialism Bred och mångfacetterad tradition som hämtas insikter från fält som litteraturstudier, psykoanalys, filosofi, och socialhistoria.

Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga Postkolonial IR växer fram först på 90-talet, tidigt besläktat med IR-feminismen som fick en allt mer postkolonial inriktning. Traditionen studerar relationer mellan kolonialmakter och kolonier utifrån de koloniserade staternas och folkens perspektiv , snarare än stormakternas. “Bottom up”-perspektiv. Alle bøger om Litteraturstudier: postkolonial litteratur. Alle titler på Saxo.com der handler om Litteraturstudier: postkolonial litteratur. Vi har 5 titler inden for emnet Litteraturstudier: postkolonial litteratur.